+48 535-995-732 / +48 784-668-848 kontakt@csasy.pl

Ubezpieczenie

Szanowni Rodzice,

Przedstawiamy Państwu propozycję ubezpieczenia NNW zawodników i zawodniczek Centrum Sportu ASY.
Przy współpracy ze spółką kapitałową Wiener TU S.A. Vinna Insurance Group oraz agentem ubezpieczeniowym Sebastianem Radek przygotowano dla Państwa dzieci ofertę ubezpieczenia z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sportu. Im wyższa składka roczna, tym większy zakres i sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie to obowiązuje w każdej sytuacji życiowej, 24 h/7. Obejmuje przede wszystkim wyczynowe uprawianie sportu, czyli chroni zawodnika w klubie, ale również w szkole jak i poza nią (życie prywatne, wakacje, wyjazdy, wycieczki itd.)

Prosimy o dokładne zapoznanie z proponowanymi warunkami oraz pełnym zakresem, który znajduje się na stronie
www.radekubezpieczenia.pl
Następnie w prawym górnym rogu klikamy w przycisk „Kup NNW szkolne ONLINE”

Składki roczne w wariancie pełnym rozpoczynają się od 48 zł, a kończą na 332 zł.

Po wejściu na stronę zakupową należy kliknąć przez przycisk „Kup Online”, a następnie wybierają Państwo wariant ubezpieczenia odpowiadający potrzebom i wymaganiom.

Na początku musimy ustalić sumę ubezpieczenia NNW, dla przykładu 30 000 zł, czyli 300 zł za 1%, uszczerbku na zdrowiu. Zawsze wybieramy pobyt w szpitalu wskutek NW 100 zł w wariancie PEŁNYM.

Sugerowane warianty:

 1. Suma ubezpieczenia NNW 30 000 zł / Szpital 100 zł NW / 50 zł choroba / Koszty leczenia 9000 zł = składka roczna 111 zł
 2. Suma ubezpieczenia NNW 50 000 zł / Szpital 100 zł NW / 50 zł choroba / Koszty leczenia 15 000 zł = składka roczna 174 zł
 3. Suma ubezpieczenia NNW 100 000 zł / Szpital 100 zł NW / 50 zł choroba / Koszty leczenia 30 000 zł = składka roczna 332 zł

Po wybraniu wariantu należy przejść na dół strony, wybrać datę rozpoczęcia ubezpieczenia oraz wpisać kod zniżkowy EDU25, który uprawnia do zniżki 25%, a następnie przejść do formularza zakupowego.

Polisa zostanie przygotowana w formie mobilnej oraz wysłana na e-mail, który został podany przy zawieraniu ubezpieczenia.

Co ważne, wykupując ubezpieczenie nie mają już Państwo obowiązku ubezpieczenia dziecka w szkole, wystarczy przedstawić jedynie zakupioną polisę!

Istnieje również możliwość przygotowania gotowej polisy, którą przesyłam na wskazany adres mailowy z wypełnionymi wszystkimi danymi rodzica oraz dziecka. Rodzic musi jedynie przejść do opłacenia polisy. Jeśli będą Państwo zainteresowania takim rozwiązaniem to proszę o przesłanie następujących danych do przygotowania polisy:

Dane rodzica:
1. Imię i nazwisko,
2. mail,
3. PESEL,
4. Adres zamieszkania,
5. Nr telefonu.

Dane dziecka/dzieci:
1. Imię i nazwisko oraz PESEL.

Dane można przesłać w formie SMS lub na adres mailowy. Na ich przygotowana polisa zostanie wysłana na wskazany adres e-mail. Pozostanie jedynie opłacić polisę.


Poniżej przedstawiamy dwa przykłady wypłat odszkodowań z bieżącego roku dla klientów po urazie skręcenia stawu skokowego oraz urazie kolana (uszkodzenie łąkotki bocznej leczone operacyjnie).

1. Przykład wypłaty odszkodowania dla klienta po urazie skręcenia stawu skokowego.

 • Uszczerbek na zdrowiu 300 zł za 1%, świadczenie przyznane 1% = 300 zł
 • Pokrycie kosztów dwóch prywatnych wizyt lekarskich 2×150 zł = 300 zł
 • Pokrycie prywatnego badania RTG 200 zł
 • Pokrycie rehabilitacji, 10 zabiegów po 150 zł = 1 500 zł

Wypłata odszkodowania = 2 300 zł

Wariant Pełny przy składce rocznej za 111 zł

2. Przykład wypłaty odszkodowania dla klienta po urazie uszkodzenia łąkotki bocznej leczonego operacyjnie.

 • Uszczerbek na zdrowiu 1000 zł za 1%, świadczenie przyznane 3% = 3 000 zł
 • Świadczenie z tytułu operacji 1 000 zł
 • Świadczenie z tytułu zadośćuczynienia za ból 100 zł
 • Świadczenie z tytułu pobyt w szpitalu w wyniku NW (3 dni) 300 zł
 • Pokrycie kosztów trzech prywatnych wizyt lekarskich 3×150 zł = 450 zł
 • Pokrycie prywatnego rezonansu 600 zł
 • Pokrycie kosztów operacji 8 000 zł
 • Pokrycie rehabilitacji, 20 zabiegów po 150 zł = 3 000 zł

Wypłata odszkodowania = 16 450 zł

Wariant Pełny przy składce rocznej za 332 zł


Wykupując ubezpieczenie otrzymują Państwo pełną obsługę w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W momencie wystąpienia urazu w pierwszej kolejności proszę o telefon do mnie. Następnie otrzymają Państwo wszystkie niezbędne wskazówki dotyczące dalszego postępowania.

Przeprowadzę przez cały proces leczenia, zbierania dokumentacji medycznej, złożenia wniosku o odszkodowanie, aby wszystko finalnie skończyło się wypłatą świadczenia na odpowiednim poziomie.

Wierzę, że ww. oferta ubezpieczenia NNW dla dziecka uczestniczącego w zorganizowanych treningach sportowych pomoże Państwu zyskać spokój ducha, wiedząc, że jest odpowiednio zabezpieczone podczas swoich sportowych pasji.

Jeżeli pojawią się pytania do ww. oferty to proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 730 298 777 lub mailowy sebastian.radek@mbmi.pl. Udzielę odpowiedzi na wszystkie pytania związane z ww. ofertą oraz omówię szczegółowo zakres ubezpieczenia.


Do pobrania:

Karta produktu – Pakiet Oświata (pdf)

OWU Ogólne warunki ubezpieczenia – Pakiet Oświata (pdf)

Pytania i odpowiedzi – Pakiet Oświata (pdf)