+48 535-995-732 / +48 784-668-848 kontakt@csasy.pl

Obozy sportowe

Obozy sportowe (letnie i zimowe) organizowane w Centrum Sportu Asy są swego rodzaju dopełnieniem wszystkiego co Państwu obecnie oferujemy. System szkolenia dzieci, który opracowaliśmy w zakresie piłki ręcznej, wydaje się kompletny w momencie, gdy dziecko wyjeżdża z nami na obozy sportowe i ma możliwość funkcjonowania ze świadomością, że obok nie ma rodzica.

W czasie obozów dziecko otrzymuje możliwość swobodniejszego rozwiązywania codziennych problemów, a także w lepszy sposób radzi sobie z pokonywaniem własnych barier, często wychodząc ze swojej strefy komfortu, co w późniejszym czasie przynosi znakomite efekty. Dodatkowo obóz o charakterze sportowym, pozwala w bardziej celowy sposób kształtować wśród dzieci zdolności psychomotoryczne. Mając naszych podopiecznych 24 godziny na dobę, jesteśmy w stania w jeszcze lepszy sposób zaobserwować mankamenty w sferze zarówno psychicznej jak i fizycznej. Dzięki temu otrzymujemy możliwość precyzyjniejszego działania w obszarach, które wymagają skorygowania bądź też wyuczenia (wyegzekwowania) prawidłowego nawyku, reakcji lub czynności. Ponadto nas – opiekunów obozy sportowe nauczyły wytrwałości, bez której nie byłoby nigdy efektów. Z doświadczenia już to wiemy: BRAK EFEKTÓW = BRAK WYTRWAŁOŚCI

W czasie obozów sportowych potrafimy zintensyfikować ilość treningów, zwiększając częstotliwość do nawet trzech treningów dziennie. Okazuje się zazwyczaj, że w czasie obozu sportowego wykonujemy pracę treningową, która w codziennych okolicznościach trwałaby miesiąc. Tym samym mamy bardzo duży wpływ na jakość, intensywność i charakter ćwiczeń, większy wpływ na koncentrację, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wykonanie wszelkich elementów technicznych.

W naszym odczuciu dzieci już od najmłodszych lat powinny uczestniczyć w obozach o charakterze sportowym. Doświadczenie związane z organizacją obozów pokazuje, że dzieci świetnie radzą sobie w codziennych czynnościach takich jak: spożywanie posiłków, higiena osobista, funkcjonowanie i współpraca w grupie. Ponadto obozy uczą dzieci samodzielności i odpowiedzialności, a także systematyczności oraz punktualności. Możemy również potwierdzić – wyjazd na obóz pozwala budować odpowiednią mentalność, zawierać nowe znajomości, uczy współpracy i prawidłowego funkcjonowania w grupie, a także spełnia cel nadrzędny – znacząco rozwija sferę fizyczną i psychomotoryczną. Dodatkowo podczas wyjazdu dziecko uczy się nowych umiejętności i radzenia sobie w różnych, często niewygodnych sytuacjach, z którymi nie miało wcześniej styczności.

Organizowane przez nas obozy zawsze odbywają się w duchu profesjonalizmu, jakości i bezpieczeństwa !!! Jesteśmy w 100% przekonani, że dzieci POWINNY wyjeżdżać na obozy o charakterze sportowym. Mamy świadomość, że dla wielu instytucji możliwości są ograniczone i tego typu działania nie są zbyt powszechną formą w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Jednakże MY takie obozy organizujemy i będziemy je organizować regularnie, bo uważamy, że jest to znakomita możliwość pokazania dzieciom (i ich rodzicom) kierunku, w którym należy się rozwijać oraz rezultatów jakie przynoszą nasze obozy sportowe.