+48 535-995-732 / +48 784-668-848 kontakt@csasy.pl

Klasa Sportowa

Klasa sportowa jest dopełnieniem wszystkiego co Państwu obecnie oferujemy. System szkolenia dzieci i młodzieży, który opracowaliśmy, jest kompletny w momencie, gdy dziecko uczęszcza do klasy sportowej oferowanej przez Centrum Sportu Asy.

W obecnej chwili prowadzimy zajęcia w klasie sportowej utworzonej w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Tarnowskich Górach. Jest to jedna z najlepszych placówek edukacyjnych na terenie Śląska, posiadająca rozbudowaną infrastrukturę sportową oraz wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Ponadto Salezjańska Szkoła Podstawowa zatrudnia szereg specjalistów z zakresu rehabilitacji, dietetyki czy psychologii.

Preferowany model szkolenia, który jest powielany i odpowiednio dostosowanych do polskich realiów, w połączeniu z klasą sportową i zajęciami popołudniowymi w znakomity sposób zapewnia prawidłowy rozwój psychomotorycznych, pozwala poprawiać wszelkie parametry techniki użytkowej, zdolności motorycznych oraz aspektów szeroko pojętej psychologia, a także umożliwia rozpoznanie, a w dalszej kolejności rozwijanie „talentu sportowego”.

Dzięki otwarciu klas sportowych jesteśmy w stanie dorównać najlepszym modelom szkolenia z zachodniej Europy, oferując ok. 15h zajęć sportowych tygodniowo podzielonych na 8 bloków treningowych już od 4 klasy Szkoły Podstawowej. W ramach 10 godzin lekcyjnych wychowania fizycznego, które są prowadzone przez trenera Centrum Sportu Asy, przeprowadzamy pięć treningów, które są częścią planu lekcyjnego, a ponadto pozostajemy w systemie trzech treningów ukierunkowanych w godzinach popołudniowych.